Sa bia e sa vida sesi
Sa berìdadi o Deus
Tui sa sperànza sesi
Dollu cantai a tottus

Ua’ dì as, à torrai
Gèsu in mes, à nosu
Biad, à totu cussus
Chi anti cretiu in-à Tui


Titolo: Ricordando l’isola
Autori: Albino Montisci
Album: Giorni Infiniti
Anno: 2014